Kontakt

Adres Kancelarii Adwokackiej: ul. Świętokrzyska 20 lok. 11, 00-002 Warszawa

Kontakt do adw. Pauliny Kornackiej:

  • tel.: + 48 538 195 516
  • poczta e-mail: paulina kornacka@adwokatura.pl

Kontakt do adw. Sławomira Dudy:

  • tel.: + 48 531 189 121
  • poczta e-mail: slawomir.duda@adwokatura.pl